Μαθητικές δημιουργίες

1ο νηπιαγωγειο Νεων Επιβατων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
SUBMITTED FROM:

1ο νηπιαγωγειο Νεων Επιβατων


School Principal

ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ

Contact with School


Description

Να γνωρίσουν τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Να γνωρίσουν τα βασικά δικαιώματα που έχουν τα παιδιά

Να γνωρίζουν τη UNICEF, ως οργανισμό που προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών

Να εκφραστούν μέσα από εικαστικές δραστηριότητες

Να συνεργάζονται αρμονικά, για την επίτευξη κοινού στόχου (δημιουργία αφίσας)


Objective Action

Να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, η οποία χρήζει ειδικής μέριμνας

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation