Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Δωρίου Μεσσηνίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το δρακάκι που δε ΒΙΑζόταν

Το δρακάκι που δε ΒΙΑζόταν
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Δωρίου Μεσσηνίας

Νηπιαγωγείο Δωρίου Μεσσηνίας . Βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και φοιτούν 11 μαθητές.


School Principal

Σάλμα Ιωάννα

Contact with School


Description

¨Ένα παραμύθι κατά της βίας


Objective Action

Η δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών και η εξοικείωση με τις έννοιες της ισότητας και της διαφορετικότητας

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation