Μαθητικές δημιουργίες

1ο Δημοτικό Σχολείου Κορίνθου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Δράσεις διαχείρισης συναισθημάτων θυμού

Δράσεις διαχείρισης συναισθημάτων θυμού
SUBMITTED FROM:

1ο Δημοτικό Σχολείου Κορίνθου

Tο σχολείο μας είναι 12θέσιο Δημοτικό με 220 μαθητές και 20-25 εκπ/κούς διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης. Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου. Λειτουργεί με 12 τμήματα γενικής παιδείας και τμήμα ειδικής τάξης ένταξης. Έχει στελεχωθεί με βοηθητικό προσωπικό ΕΔΕΑΥ (ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό) στο πλαίσιο του νέου καινοτόμου θεσμού για την οργάνωση της υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες/αναπηρία.


School Principal

Γκιόκα Αναστασία

Contact with School


Description

Στα πλαίσια διαχείρισης συναισθημάτων θυμού και επιθετικότητας,  με στόχο την αρμονική  συνύπαρξη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα καθώς και την συνδιδασκαλία  σε μια πολύμορφη, πολυπολιτισμική τάξη, αναπτύξαμε κάποιες δραστηριότητες και δώσαμε προβάδισμα στην εικαστική έκφραση και στην έκφραση μέσω  παντομίμας, όλα με αφορμή την ανάγνωση του παραμυθιού, ''ο πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί''.


Objective Action

Ο έλεγχος του θυμού και των αρνητικών συναισθημάτων, η αυτορύθμιση των συναισθημάτων, η πορεία προς την κατάκτηση της αυτονομίας.

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation