Μαθητικές δημιουργίες

7ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Δράσε...Τώρα

Δράσε...Τώρα
SUBMITTED FROM:

7ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης έχει 56 χρόνια ζωντανής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής παρουσίας στην ζωή της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην Άνω Πόλη που αποτελεί το ιστορικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πάρκο της πόλης. Με κάθε εκπαιδευτική ευκαιρία, μέσα από όλα τα μαθήματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις σχολικές γιορτές, τις εκδηλώσεις, τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τους περιπάτους, αναζητούμε το ανοιχτό, το δημιουργικό, το ζωντανό, το δημοκρατικό, το αποτελεσματικό σχολείο, το σχολείο που θέλουμε.


School Principal

ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Contact with School


Description

Οι μαθητές προτείνουν μια σειρά από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων, οι οποίες είναι ικανές να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Το βίντεο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το σχολείο Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lenkastre της Λισαβόνας. 


Objective Action

Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για το ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation