Σχέδια μαθήματος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Δράση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

Δράση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ


School Principal

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Contact with School


Description

Οι μαθητές συμμετείχαν σε δράση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Δημιουργήθηκε σχέδιο εργασίας με προβολή στοχευμένων βίντεο μικρής διάρκειας, ως αφόρμηση συζήτησης για τις διάφορες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Έπειτα, οι μαθητές έγραψαν διάφορα μηνύματα και ζωγράφισαν δικά τους θέματα στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.


Results / Reactions

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και κάποια παιδιά ανέφεραν στους εκπαιδευτικούς, ένα περιστατικό εκφοβισμού που δεν ήταν γνωστό.COOPERATING ACADEMICS

Ολοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και προστασία των δικαιωμάτων τους

Initiative time

Μάρτιος 2019

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation