Καλές πρακτικές

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας Τουρλίδας Μεσολογγίου

Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας Τουρλίδας Μεσολογγίου
SUBMITTED FROM:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


School Principal

Χριστοδούλου Φώτιος

Contact with School


Description

Οι εθελοντές μαθητές φορώντας γάντια , καθάρισαν την παραλία της Τουρλίδας , στο Δήμο Μεσολογγίου


Results / Reactions

Συνειδητοποίησαν οι μαθητές την αξία της εθελοντικής προσφοράς για ένα καθαρό περιβάλλον .

Για να έχουμε καθαρή θάλασσα πρέπει  να έχουμε και καθαρές παραλίες. Co-operations

Δήμος Μεσολογγίου


COOPERATING ACADEMICS

Ηλίας Κυρίος. Ανδριάνα Παβέλη, Δημήτριος Αθανασίου, Φώτιος Χριστοδούλου

Objective Action

Καλλιέργεια του εθελοντισμού

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Οκτώβριος 2020

Initiative Location

Τουρλίδα Μεσολογγίου

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation