Καλές πρακτικές

Εκπαιδευτήρια Δούκα


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Πιστεύουμε στην ισορροπία ανάμεσα στην Παράδοση και την Πρόοδο. Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας και να ξεπερνάμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών μας, των γονέων τους καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύουμε Παγκόσμιους Πολίτες με Ελληνική Ταυτότητα, εφοδιάζοντάς τους με Ικανότητες του 21ου αιώνα, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.


School Principal

Δούκα Ελένη

Contact with School


Description

Τα ερεθίσματα , αλλά και τα βιώματα των παιδιών κατά τη μαθητική τους πορεία στα Εκπαιδευτήρια Δούκα,  έφεραν ως αποτέλεσμα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου project . 


Results / Reactions

Το  συγκεκριμένο   project προέκυψε κατά τη διάρκεια του Διαβαθμιακού Προγράμματος «Στάση Ζωής» , αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του προγράμματος. Ταυτόχρονα όμως η ενεργοποίηση των μαθητών και η προσφορά τους δείχνει και τα ποιοτικά αποτελέσματα της όλης προσπάθειας.COOPERATING ACADEMICS

Παπαθανασίου Κατερίνα, ΚΦΑ/Ζαννής Μηνιώτης, θεολόγος

Objective Action

Οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία τους στο Μαθητικό Συνέδριο στο Κολλέγιο Αθηνών με θέμα τον Εθελοντισμό. Στόχος τους η περαιτέρω ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων της Β’ Περιφέρειας Αθήνας που συμμετείχαν, αλλά και όλων των παρευρισκομένων στο συνέδριο.

Target Audience

Μαθητική & Εκπαιδευτική Κοινότητα

Initiative time

Μάρτιος- Απρίλιος 2018

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation