Καλές πρακτικές

Ημερήσιο Γυμνάσιο Επανομής (Νομός Θεσσαλονίκης)


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ecomobillity 2018

Ecomobillity 2018
SUBMITTED FROM:

Ημερήσιο Γυμνάσιο Επανομής (Νομός Θεσσαλονίκης)

Το σχολείο είναι το μοναδικό γυμνάσιο στην δημοτική ενότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. Το σχολείο έχει 15 τμήματα στα οποία φοιτούν 356 μαθητές και διδάσκουν 37 εκπαιδευτικοί.


School Principal

Δόμβρος Παναγιώτης

Contact with School


Description

Η δράση οργανώθηκε γύρω από έναν πυρήνα 8 μαθητών που μαζί με τους εκπαιδευτικούς οργάνωναν τις διάφορες παρεμβάσεις της δράσης εμπλέκοντας κατά περίπτωση και άλλους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. Ξεκίνησε με ένα happening για να δηλωθούν οι προθέσεις και οι στόχοι της δράσης (Προστασία του πεζόδρομου της Επανομής) και συνεχίστηκε με έρευνα δράσης στο σχολείο και την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε φωτογραφική καταγραφή των προβλημάτων και παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα έγιναν εικαστικές παρεμβάσεις από μαθητές τους σχολείου τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και σε κεντρικά σημεία της περιοχής.


Results / Reactions

Ecomobillity 2018: Πέρα από την έντονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών καταφέραμε να επιτευχθεί ο ένας στόχος: Η επιδιόρθωση του πεζόδρομου από το Δήμο.Co-operations

Δήμος Θερμαϊκού, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ECOCITY


COOPERATING ACADEMICS

Δόμβρος Παναγιώτης, Πάσσα Μαρία

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική Ιστοσελίδα, Συμμετοχή στην παρουσίαση προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Συμμετοχή στην παρουσίαση προγραμμάτων του περιφερειακού δικτύου «Κλικ, Προστάτευσέ το!», Συμμετοχή στην παρουσίαση του τοπικού δικτύου «Δρω για τον τόπο μου» του Δήμου Θερμαϊκού


Objective Action

Ecomobility 2018: Κατανόηση των προβλημάτων μετακίνησης, διερεύνηση εναλλακτικών, πιο οικολογικών μέσων μετακίνησης, ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Target Audience

Μαθητές, Γονείς, Τοπική κοινωνία

Initiative time

2017-18

Initiative Location

Και εντός και εκτός σχολείου

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation