Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

E.E. ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

E.E. ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
SUBMITTED FROM:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Γενικό λύκειο με ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα ευρωπαϊκά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.


School Principal

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Contact with School


Description

Συζητήσαμε στο πλαίσιο του προγράμματος "Σχολεία πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" για την Κλιματική αλλαγή και το ρόλο της Ε.Ε. Οι μαθητές-σχολικοί πρέσβεις προβληματίστηκαν και δημιούργησαν.


Objective Action

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation