Μαθητικές δημιουργίες

Παιδαγωγική Πρωτοπορία


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εφημερίδα «Ταξήμετρο»

Εφημερίδα «Ταξήμετρο»
SUBMITTED FROM:

Παιδαγωγική Πρωτοπορία

Η «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», το δημιούργημα δύο ιστορικών εκπαιδευτηρίων, της «Ελληνοαγγλικής Αγωγής» και των «Μοντεσσοριανών σχολείων», που το καθένα τους έχει σημειώσει μια μακρά και ισχυρή παρουσία 50 χρόνων στο παιδαγωγικό γίγνεσθαι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήρθε να ενσαρκώσει το όραμά μας για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


School Principal

Γεωργία Χρονοπούλου

Contact with School


Description

Έξι μαθητές αποτέλεσαν τη συντακτική ομάδα, οι οποίοι επέλεξαν τα θέματα και 15-20 μαθητές ήταν οι αρθρογράφοι.

Η εφημερίδα «Ταξήμετρο» συντάχθηκε εξ ολοκλήρου από τους μαθητές και στοιχειοθετήθηκε από τους ίδιους στις τάξεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εφημερίδα διαθέτει άρθρα ευρείας θεματολογίας (κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά, περιβαλλοντολογικά κ.α.) στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά.


Objective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation