Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο παραλίας Βέργας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Εφημερίδα

Εφημερίδα
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο παραλίας Βέργας


School Principal

Ελένη Κανακάρη

Contact with School


Description

Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωναϊού ήταν συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο δοκιμασίας για όλους, οι μαθητές/τριες, εκτός από την αιφνίδια διακοπή των μαθημάτων, είχαν να  αντιμετωπίσουν την απουσία της κανονικότητας και της ασφάλειας που παρέχει η λειτουργία του σχολείου διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Σε αυτές τις συνθήκες, η επαφή των μαθητών/τριών με την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω πρακτικών της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, αποτέλεσε αναγκαιότητα αλλά και εκπαιδευτική προτεραιότητα. Επιστρέφοντας στην κανονικότητα θελήσαμε να αποτυπώσουμε σε μια ηλεκτρονική εφημερίδα το πριν το μετά και το τώρα.


Results / Reactions

  • Ανάπτυξη κριτικού πνεύματος 
  • Καλλιτεχνική έκφραση
  • Ενίσχυση του πνεύματος της συνεργασίας και του κίνητρου για μάθηση
  • Ανάπτυξη δημοκρατικού κλίματος στην τάξη
  • Ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας


COOPERATING ACADEMICS

Ελένη Κανακάρη

SPREAD THE WORD METHODS

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ YOUTUBE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


Objective Action

Στόχος μας είναι τα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από τις ζωγραφιές και τις κατασκευές τους και να αναπτύξουν την συλλογικότητα έστω κι αν φοιτούν σε εκ περιτροπής ομάδες στο σχολείο.

Target Audience

Μαθητές, γονείς , εκπαιδευτικοί

Initiative time

ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

Initiative Location

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation