Μαθητικές δημιουργίες

4ο Γυμνάσιο Χίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
SUBMITTED FROM:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


School Principal

Ειρήνη Χούλη

Contact with School


Description

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Objective Action

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation