Μαθητικές δημιουργίες

1o Νηπιαγωγειο Φερών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εικονογράφηση τραγουδιού

Εικονογράφηση τραγουδιού
SUBMITTED FROM:

1o Νηπιαγωγειο Φερών


School Principal

Παναγιωτίδου Ευαγγελία

Contact with School


Description

Objective Action

17

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation