Μαθητικές δημιουργίες

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου

Είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου
SUBMITTED FROM:

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Δενδρινού Γεωργία

Contact with School


Description

Ενδοσκόπηση για να αναλύσουμε  τον εαυτό μας  και  να φθάσουμε στην αυτοανακάλυψη  και αυτογνωσία (αναγνωρίζω και διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου). Ανάλυση περιστατικών της σχολικής και οικογενειακής καθημερινότητας των μαθητών και μαθητριών μας μεσα από διάφορες ασκήσεις και θεατρικό παιχνίδι. Το απόσταγμα του προγράμματος αποτυπώθηκαν στα μυνήματα που δημιουργησαν ηλεκτρονικά οι μαθητές.


Objective Action

Ανάλυση και διαχείρηση συναισθημάτων

SUPPORTED FILES

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation