Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Είναι αυτό Τέχνη;

Είναι αυτό Τέχνη;
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Το Πρόγραμμα αξιοποίησε τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών αναφορικά με τις μορφές τέχνης, προκαλώντας ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο. Με τις δραστηριότητες οι εμψυχώτριες του Προγράμματος βοήθησαν τους μαθητές να προσεγγίσουν τη σύγχρονη τέχνη με βιωματικό τρόπο,να εξοικειωθούν με σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και εκπροσώπους τους και να αναπτύξουν πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης του έργου τέχνης. Παράλληλα αναδείχτηκε η τέχνη ως μέσο προσωπικής και συλλογικής έκφρασης και αποτύπωσης των κοινωνικών προβληματισμών.


Results / Reactions

- Η διεύρυνση των γνώσεων και των εμπειριών των μαθητών αναφορικά με την τέχνη και τη λειτουργία της.

- Η δυνατότητα προσωπικής έκφρασης και αλληλεπίδρασης.

- Η συνειδητή επιλογή της τέχνης ως μορφή έκφρασης και δημιουργικότητας.Co-operations

- Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

- Πολιτιστικός & Αναπτυξιακός Οργανισμός κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα - Μαντέλλου Ελένη - Παυλοπούλου Μαργαρίτα - Ιωάννου Λάζαρος - Καλογερία Ελισάβετ

Objective Action

Η ενίσχυση της προσωπικής και συλλογικής έκφρασης μέσω της τέχνης

Initiative time

Οκτώβρης 2020

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation