Μαθητικές δημιουργίες

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ειρήνη-Δικαιοσύνη & Ισχυροί Δεσμοί-Erasmus

Ειρήνη-Δικαιοσύνη & Ισχυροί Δεσμοί-Erasmus
SUBMITTED FROM:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


School Principal

Σταματία Μαντικού

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών-Erasmus, οι μαθητές του σχολείου αλληλεπίδρασαν, ήρθαν σε επικοινωνία και συνεργάστηκαν με μαθητές σχολείων άλλων χωρών, καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ενεπλάκησαν από κοινού σε δραστηριότητες, ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες μέσα σε ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και ισότιμης συνύπαρξης. Επιπλέον, παρακολούθησαν μια ομιλία, ούτως ώστε να ενημερωθούν για το Europe Direct. Οι μαθητές μέσα από σχετική ενημέρωση δημιούργησαν αφίσες προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν κι άλλοι μαθητές για τις κοινωνικές ανισότητες και το σεβασμό προς το συνάνθρωπο.


SPREAD THE WORD METHODS

ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ:

http://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.com/
http://2peiramatiko-rodou.plusreality.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005022429933


Objective Action

Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν την κουλτούρα άλλων λαών και πολιτισμών στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών μέσω του προγράμματος Erasmus και του Europe Direct, ενσωματώνοντας αξίες σε πρακτικές της καθημερινής ζωής και στον τρόπο σκέψης τους, ούτως ώστε να είναι σε θέση να συνυπάρχουν μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation