Μαθητικές δημιουργίες

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ειρήνη δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Ειρήνη δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
SUBMITTED FROM:

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


School Principal

Βασίλειος Χαρτζουλάκης

Contact with School


Description

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ!!!


Objective Action

Ειρήνη δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation