Σχέδια μαθήματος

ΕΕΕΕΚ ΚΩ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Εκπαιδευτική δράση ΕΕΕΕΚ ΚΩ - "ΑΝΑΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ"

Εκπαιδευτική δράση ΕΕΕΕΚ ΚΩ - "ΑΝΑΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ"
SUBMITTED FROM:

ΕΕΕΕΚ ΚΩ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


School Principal

ΤΣΑΤΣΑΚΛΑ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ

Contact with School


Description

Η εκπαιδευτική δράση οργανώθηκε με αφορμή αναφορά μαθητών σε επαγγέλματα "κατάλληλα" για αγόρια και κορίτσια με στόχο την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα των στεροτύπων και την αποδοχή του άλλου αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του καθενός να είναι ο εαυτός του.


Results / Reactions

Η δράση ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της και είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο μέτρο φυσικά των δυνατοτήτων των μαθητών του σχολείου μας, που αποτελεί Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Co-operations

Συνεργάστηκαν τα τμήματα Γ2 και Δ1 του σχολείου μας


COOPERATING ACADEMICS

Τσατσακλά Κατερίνα Σπούρδουλα Χριστίνα

SPREAD THE WORD METHODS

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΙΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ,  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΙΚ.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση μαθητών στο θέμα των στερεοτύπων σχετικά με τα δύο φύλα.

Initiative time

5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation