Μαθητικές δημιουργίες

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Οι Θεοί του Ολύμπου ανακαλύπτουν τα μήλα Ζαγορίν

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Οι Θεοί του Ολύμπου ανακαλύπτουν τα μήλα Ζαγορίν
SUBMITTED FROM:

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Το 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι ένα Σχολείο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολυπολιτισμικό, καθώς οι μαθητές προέρχονται από κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά στοιχεία.


School Principal

Αναστασία Δινοπούλου

Contact with School


Description

Το Σχολείο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus με θεματολογία:"Νοητικοί χάρτες" και "πολλαπλή νοημοσύνη".
Μία από τις δραστηριότητες είναι ένα βίντεο, το οποίο φτιάχτηκε από τους/τις ίδιους/ες μαθητές/τριες συμμετέχοντας στο διαγωνισμό για τα μήλα Ζαγορίν.


Objective Action


PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation