Μαθητικές δημιουργίες

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας
SUBMITTED FROM:

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου

3 νηπιαγωγοί με 2 τμήματα το ένα είναι και ολοήμερο έχουμε πάρει βραβείο ETwinning και τρέχουμε και Erasmus+ KA2 έργο


School Principal

Αποστολία Μπέκα

Contact with School


Description

Συζητάμε για τις διάφορες μορφές ενέργειας ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική και πως θα μπορούσαμε να συμβάλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τις καθημερινές μας δραστηριότητες ώστε να αποκτήσουμε έναν οικολογικό τρόπο ζωής και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. 

Κάνουμε πειράματα, παίζουμε online λογισμικά και το τελικό μας προιόν είναι η κατασκευή ανεμογεννήτριας, φωτοβολταικών και υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Από τις απλές κατασκευές συνεχίσαμε στις κατασκευές με μπαταρίες και με lego που ενθουσίασε πάρα πολύ τα παιδιά..!!


Objective Action

Να γνωρίσουν τα παιδιά την ηλιακή, αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια και να μάθουν τρόπους εξοικονόμησης της ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή.

PHOTOS 8



Connection with Global Goals






Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation