Καλές πρακτικές

4o Δημοτικό Σχολείο Αναργύρων - ¨Αδαμάντιος Κοραής¨.


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Εξοικονομώ χαρτί και ωφελείται η γη

Εξοικονομώ χαρτί και ωφελείται η γη
SUBMITTED FROM:

4o Δημοτικό Σχολείο Αναργύρων - ¨Αδαμάντιος Κοραής¨.

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευαγγελίου Μαρία

Contact with School


Description

Αφού οι μαθητές έψαξαν και ενημερώθηκαν, τόσο για την αξία της εξοικονόμησης του χαρτιού, από το διαδίκτυο, τη βιβλιοθήκη, μέσω συζητήσεων με τους γονείς και μέσω διδακτικής προσέγγισης από τους εκπαιδευτικούς, όσο και για την διαφορά της από την ανακύκλωση, ανέλαβαν δράση με ομάδες.
1. Αρχικά οι μαθητές της Δ1 τάξης αποτύπωσαν την κατανάλωση χαρτιού που γινόταν στο σχολείο, το οποίο φαίνεται παρακάτω στο ραβδόγραμμα.
2. Στη συνέχεια ορίστηκε μία ομάδα παιδιών ως ομάδα ελέγχου κατανάλωσης χαρτιού.
3. Υποχρέωση της ομάδας ελέγχου κατανάλωσης ήταν η ενημέρωση εκπαιδευτικών –μαθητών –γονέων για την δράση και για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εξοικονομηθεί χαρτί.
4. Ορίστηκε εκπρόσωπος από την ομάδα που είχε καθήκον να καταγράφει τόσο τον αριθμό των χαρτιών που καταναλώθηκαν, όσο και εκείνων που εξοικονομήθηκαν.
5. Στο τέλος κάθε εβδομάδας γινόταν η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων από την ομάδα. Να σημειωθεί ότι οι ομάδες άλλαζαν κάθε εβδομάδα, ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν.
6. Τέλος τα παιδιά παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δράσης στις τάξεις του σχολείου , συζήτησαν τις ιδέες και άλλων μαθητών του σχολείου για το θέμα και κατασκεύασαν αφίσα που καλεί τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου να συμμετέχουν στη δράση.


Results / Reactions

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η εξοικονόμηση χαρτιού, που ήταν και ο στόχος της δράσης.
Ωστόσο με την καταμέτρηση και απεικόνιση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε και αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την δράση, ωθώντας τους να εντείνουν τις προσπάθειες τους για εξοικονόμηση χαρτιού.
Τέλος οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και ενδιαφέρθηκαν και για άλλα θέματα (κοινωνικά + περιβαλλοντικά) και έδειξαν την πρόθεσή τους να δραστηριοποιηθούν και να προσφέρουν.COOPERATING ACADEMICS

Μαρτίνη Βάσω, Σαββοπούλου Αικατερίνη, Νάνος Θωμάς, Δακτυλίδης Σταμάτιος, Βλαντού Αθανασία, Τσιμπογιάννη Χαρούλα, Τσιαγκλάνη Χριστίνα, Κάππου Πόπη, Δακτυλίδης Σταμάτιος, Μαύρος Νικηφόρος, Μυλωνά Βάσω, Γεωργοπούλου Γλυκερία, Λύρη Ευγενία.

SPREAD THE WORD METHODS

1. Ιστοσελίδα σχολείου
2. Ιστοσελίδα Δ/νσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας για καλές πρακτικές


Objective Action

Η εξοικονόμηση κάθε είδους χαρτιού που αποσκοπεί στη διάσωση των δέντρων και κατ΄ επέκταση του περιβάλλοντος.

Target Audience

Οι μαθητές του σχολείου, οι εργαζόμενοι στο σχολείο, οι γονείς και η Τοπική Κοινωνία.

Initiative time

Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και έχει 6μηνη διάρκεια αποσκοπώντας στην αλλαγή των μαθημένων συνηθειών.

Initiative Location

Σχολείο και σπίτια των μαθητών

PHOTOS 5Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation