Μαθητικές δημιουργίες

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ένα διαμάντι: η θάλασσα

Ένα διαμάντι: η θάλασσα
SUBMITTED FROM:

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Αμαράντειος Σχολή 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


School Principal

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Contact with School


Description

Στην τάξη έγινε παρουσίαση σε Power point των 17 στόχων και ακολούθησε συζήτηση. Οι μαθητές στη συνέχεια επέλεξαν το στόχο με τον οποίο ήθελαν να ασχοληθούν. Σε επόμενο μάθημα έγινε παρουσίαση καλλιτεχνών και έργων τέχνης σχετικών με τη θεματική. Έθεσαν τις ιδέες τους προς συζήτηση και αποφάσισαν την τελική μορφή του έργου τους.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation