Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ένα παραμύθι για τον αυτισμό

Ένα παραμύθι για τον αυτισμό
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


School Principal

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Contact with School


Description

Ομαλή ένταξη και ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικά ατόμων στο φάσμα του αυτισμού


Objective Action

4 (4.5)

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation