Μαθητικές δημιουργίες

4ο Γυμνάσιο Χίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
SUBMITTED FROM:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


School Principal

Ειρήνη Χούλη

Contact with School


Description

Έχοντας μια καλή συνεργασία εδώ και δύο χρόνια με το Tankut Anatolian High School in Antalya / TURKEY, δεχθήκαμε την πρόσκληση να συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα που έχει τίτλο WORLDWIDE LOVE AND PEACE .Συνεργαστήκαμε με 29 σχολεία από 8 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία ,Πορτογαλία ,Ιταλία ,Γαλλία Πολωνία ,Βουλγαρία Τυνησία).
Το πρόγραμμα είχε στόχο να διδάξει τα παιδιά τις αξίες της αγάπης και της ειρήνης πιστεύοντας ότι αυτές οι αξίες είναι τόσο απαραίτητες όσο η διατροφή η στέγαση και η ασφάλεια. δίνοντας τους τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να βρεί την ειρήνη με τον εαυτό του και μετά με τους γύρω του. Οικογένεια, κοινωνία και εκπαίδευση στηρίζοντας τις αξίες αυτές, συναινούν στην παγκόσμια ειρήνη. Ξεκινώντας από την πικρή αλήθεια ότι οι αξίες της αγάπης και της ειρήνης εξαλείφονται από την εποχή μας και με την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητες αποφασίσαμε να δημιουργήσομε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καθώς η Νεολαία συγκροτεί την κοινωνία και η εκπαίδευση διαμορφώνει την Νεολαία πιστεύομε ότι αυτές οι αξίες μπορούν να διαδοθούν μέσω της εκπαίδευσης καθοδηγώντας τους μαθητές μας να γνωρίσουν παγκόσμιες προσωπικότητες της Ειρήνης και της Αγάπης αξιοποιώντας επίσης τα ψηφιακά εργαλεία στο μάθημα των αγγλικών κ όχι μόνο.


Objective Action

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation