Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


School Principal

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

Contact with School


Description

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης του σχολείου μας υλοποιούν φέτος Ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning σχετικό με τις επιθυμίες τους «A world full of desires». Η δραστηριότητα του μήνα Ιανουαρίου αφορούσε στους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έτσι επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον 6ο, τον 7ο και τον 8ο στόχο. Διαβάσαμε πληροφορίες για την ενέργεια, το καθαρό νερό και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Ζωγραφίσαμε, κάναμε word art  με βάση αυτούς τους στόχους, γράψαμε ποίημα για αυτούς στα ελληνικά αλλά και στην αγγλική γλώσσα. όλες οι δραστηριότητες των παιδιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

https://blogs.sch.gr/dimargyrlar/

https://blogs.sch.gr/dimargyrlar/?page_id=153

Το βιβλίο μας για τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης: https://read.bookcreator.com/97osTvYBEYTh8rYeh2E4zDI9DI63/0L_220C_TwK9UMFW5SU8dw

 

 


Objective Action

6ος, 7ος, 8ος - 6ος: Διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους, 7ος:Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους , 8ος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους

PHOTOS 4


Videos 12

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation