Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού Πρεσπών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού Πρεσπών

Πρόκειται για μια μικρή σχολική μονάδα στην οποία λειτουργεί Γυμνάσιο και Λύκειο και διαθέτει 6 τάξεις με 44 μαθητές συνολικά. Βρίσκεται ελάχιστα χιλιόμετρα από τις λίμνες Πρέσπες.


School Principal

Καραγιάννη Χριστίνα

Contact with School


Description

Οι μαθητές του σχολείου μας δημιουργούν ένα βίντεο με  έξι  δραματοποιημένες σκηνές ενδοσχολικής βίας (Σωματική βία, διασπορά φημών, λεκτική βία, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση από την παρέα, παρενόχληση).

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με θέματα εκφοβισμού και η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφραστούν απέναντι σε κάθε μορφής βίας μέσα στο περιβάλλον του σχολείου αλλά και έξω από αυτό.

Επίσης, επιδιώκεταινα γίνει κατανοητό ότι  επιθυμούμε ένα σχολείο για ΟΛΟΥΣ χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.

Το βίντεο αυτό απεστάλη στο Χαμόγελο του Παιδιού ως συμμετοχή του σχολείου στην καμπάνια "ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ"


Objective Action

4- Ποιοτική Εκπαίδευση

PHOTOS 1


Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation