Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ενέργεια

Ενέργεια
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου είναι 7θέσιο και βρίσκεται σε μια ορεινή, ημιαστική, προβληματική περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Το Καρπενήσι είναι μια κωμόπολη 10.000 κατοίκων που δραστηριοποιείται με βάση το χειμερινό τουρισμό.


School Principal

Δημήτριος Αντωνίου

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης επισκέφθηκαν Υδροηλεκτρικό Σταθμό και ενημερώθηκαν για το πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια από το νερό που αποθηκεύεται στην τεχνητή λίμνη. Έπειτα επεξεργάστηκαν τη φωτογραφία της μακέτας του φράγματος.


Objective ActionConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation