Μαθητικές δημιουργίες

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ενέργεια

Ενέργεια
SUBMITTED FROM:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


School Principal

ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Contact with School


Description

Στο έντυπο παρουσιάζεται συμπυκνωμένη η ενασχόληση των μαθητών της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κορησού με το θέμα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η αντίστοιχη ενότητα του σχολικού βιβλίου της Φυσικής στην οποία αφιερώθηκαν αρκετές διδακτικές ώρες καθώς δεν διδάχθηκε αποκλειστικά η διδακτέα ύλη αλλά έγινε επέκταση και σε άλλες σχετικές δράσεις. Η επιλογή του θέματος «Ενέργεια» σχετίζεται με το γεγονός ότι η ενέργεια  βρίσκεται παντού γύρω  και φυσικά κατά ένα μεγάλο μέρος καθορίζει και είναι στενά συνυφασμένη με τη ζωή των ανθρώπων.


Objective Action

7

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation