Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ενεργοί πολίτες στην πόλη μας

Ενεργοί πολίτες στην πόλη μας
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Ειρηνική πορεία στην πόλη με στόχο την παρατήρηση και καταγραφή των θετικών και των αδυναμιών που παρατηρουν οι μαθητές σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση του υποστόχου "Προσβασιμότητα" του Στόχου 11 της Αειφόρου Ανάπτυξης "Βιώσιμες πόλεις"


Results / Reactions

Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με την έννοια και τους υποστόχους της Βιώσιμης πόλης, βιωματική μάθηση, αλληλεπίδραση, συνεργατικότητα, κατάθεση προτάσεωνCo-operations

Αctionaid Hellas


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική ιστοσελίδα, ιστοσελίδα Actionaid


Objective Action

Η ενεργός παρατήρηση της πόλης με βάση τους υποστόχους του στόχου 11 Βιώσιμες πόλεις

Target Audience

μαθητές

Initiative time

1- 12 Απρίλη 2019

Initiative Location

Αργυρούπολη

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation