Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ενημερωτικά Φανζίν

Ενημερωτικά Φανζίν
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού

Ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο στο Γέρακα.


School Principal

Αθανάσιος Λιάκος

Contact with School


Description

Οι μαθητές τους Δ2 χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και η κάθε μία ανέλαβε έναν από τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι στόχοι που επιλέχθηκαν σχετίζονται με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία της υποθαλλάσιας ζωής.
Κάθε ομάδα έψαξε πληροφορίες σχετικά με το θέμα και στη συνέχεια μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί και να προτείνει μια πρακτική λύση για το στόχο της που να μπορεί να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση της ομάδας που εργαζόταν για τις ανανεώσιμης πηγές ενέργειας, έγινε συνεργασία με τον καθηγητή φυσικής κύ Γάτσιο για να δημιουργηθεί μια συσκευεί που αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια από τη ροή του νερού της βρύσης.
Τέλος το υλικό που μαζεύτηκε οργανώθηκε και παρουσιάστηκε σε τέσσερα φανζιν το καθένα με τη δική του τεχνοτροπία και ιδιαιτερότητα που αντιπροσωπεύει την ομάδα που το δημιούργησε.
 
 
 

Objective Action

Οι μαθητές να κάνουν σωστή έρευνα και στη συνέχεια να ενημερώσουν την τοπική κοινότητα για έναν από τους 17 στόχους, καθώς και να προτείνουν μια πρακτική λύση.

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation