Μαθητικές δημιουργίες

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Επικίνδυνα νερά

Επικίνδυνα νερά
SUBMITTED FROM:

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Αμαράντειος Σχολή 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


School Principal

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Contact with School


Description

Στην τάξη έγινε παρουσίαση σε Power point των 17 στόχων και ακολούθησε συζήτηση. Οι μαθητές στη συνέχεια επέλεξαν το στόχο με τον οποίο ήθελαν να ασχοληθούν. Σε επόμενο μάθημα έγινε παρουσίαση καλλιτεχνών και έργων τέχνης σχετικών με τη θεματική. Έθεσαν τις ιδέες τους προς συζήτηση, επέλεξαν υλικά από την ανακύκλωση, τα επεξεργάστηκαν και δημιούργησαν ένα γλυπτό από πλαστικά καπάκια, άμμο και βότσαλα.


Objective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation