Μαθητικές δημιουργίες

14ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εσύ τι νιώθεις; Φοβάσαι;

Εσύ τι νιώθεις; Φοβάσαι;
SUBMITTED FROM:

14ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ,95 ΜΑΘΗΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.


School Principal

ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

Contact with School


Description

Η παρούσα μαθητική δημιουργία αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα το σχολικό εκφοβισμό, στο οποίο συμμετείχαν μαθητές της Ε΄και Στ΄δημοτικού του 14ου Δημοτικού Πατρών, που υλοποιήθηκε τη φετινή σχολική χρονιά με τίτλο «Εσύ τι νιώθεις; Φοβάσαι;». Μέσα από το πρόγραμμα έγινε προσπάθεια οι μαθητές να κατανοήσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και κυρίως των συναισθημάτων των άλλων, τόσο αυτών που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά (θύτες), όσο και αυτών που δέχονται τις μη επιθυμητές και αποδεκτές συμπεριφορές (θύματα). Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του συγκεκριμένου βίντεο, στο οποίο κάθε μαθητής της Ε΄ υποδυόταν ένα θύμα, λέγοντας την αιτία για την οποία τον κορόιδεψαν και το πως ένιωθε. Αντίστοιχα, κάθε μαθητής της Στ΄ υποδύθηκε τον θύτη, λέγοντας τον λόγο για τον οποίο έκανε bullying και το πως ένιωθε. Όλοι οι μαθητές φάνηκε πως χάρηκαν την όλη διαδικασία και πως μέσα από αυτό τον βιωματικό τρόπο αποκόμισαν κατά μεγάλο ποσοστό τα αναμενόμενα συμπεράσματα.


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation