Μαθητικές δημιουργίες

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ετήσιο Πρόγραμμα "Κάθε στόχος κι ένα χρώμα. Όλοι μαζί κάνουν τη Γη μας πιο λαμπρή!'- Στοχεύοντας στα πιο ωραία δώρα για το 2021!

Ετήσιο Πρόγραμμα "Κάθε στόχος κι ένα χρώμα. Όλοι μαζί κάνουν τη Γη μας πιο λαμπρή!- Στοχεύοντας στα πιο ωραία δώρα για το 2021!
SUBMITTED FROM:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"


School Principal

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος προαγωγής των 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης "Κάθε στόχος κι ένα χρώμα, όλοι μαζί κάνουν τη Γη μας πιο λαμπρή!" υποδεχτήκαμε το 2021, "στοχεύοντας" σε διαφορετικά δώρα φέτος για να έχουν χαμόγελα όλοι οι άνθρωποι στη Γη! Αυτά τα δώρα σχετίζονται με 5 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και συνθέτουν την κατασκευή που δημιούργησαν τα νήπια.


Objective Action

1,2,3,4,8

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation