Σχέδια μαθήματος

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

« Έτρεχε και τρέχει το νερό …στο Βελβεντό»

« Έτρεχε και τρέχει το νερό …στο Βελβεντό»
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Αντώνης Μπουκουβάλας

Contact with School


Description

Το σχέδιο δράσης με θέμα το νερό στην πόλη μας από παλιά μέχρι σήμερα, περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο word των επισυναπτόμενων αρχείων.


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Μπούτιου Ευαγγελία, Γκίκας Ιωάννης, Γκόγκος Κώστας, Ρόπουτης Δημήτριος (δάσκαλοι Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού)

Objective Action

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία που έχει το νερό για την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, από παλιά μέχρι και σήμερα.

PHOTOS 3


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation