Μαθητικές δημιουργίες

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ν Ηρακλείου Αττικής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Έτσι μαθαίνω εγώ

Έτσι μαθαίνω εγώ
SUBMITTED FROM:

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ν Ηρακλείου Αττικής

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


School Principal

Παλαιολόγου Χαρά

Contact with School


Description

οι μαθητές βίωσαν την δημιουργία των δικών τους βιβλίων, αδρής και λεπτής κινητικότητας και εφόσον μιλάμε για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαραίτητο εκπαιδευτικό εργαλείο της όλης προσπάθειας είναι το παιχνίδι, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν κάνοντας 


Objective Action

Η ανάπτυξη της δημιουργίας και της συνεργασίας

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation