Σχέδια μαθήματος

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

etwiining "Our rights our voice for a better world"

etwiining "Our rights our voice for a better world"
SUBMITTED FROM:

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου


School Principal

Μαριλένα Δανοχρήστου

Contact with School


Description

Οι μαθητές εξέφρασαν τα δικαιώματά τους, το δικαίωμα στη διατροφή, εκπαίδευση, κατοικία. Μίλησαν για έναν καλύτερο και ειρηνικό κόσμο. 

Είπαν ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Να μην υπάρχει εκφοβισμός.

Δημιούργησαν τους ήρωές τους.

Συζήτησαν με άλλες χώρες για το δικαίωμα όλων να εκφράζουν την γνώμη τους . 

Δικαίωμα για έναν υγιή πλανήτη

 


Results / Reactions

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο twinspace, δημιουργία blog. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων χωρών, ανταλλαγή απόψεων και εμπειρειών σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. 

Κοινό e-book μεταξύ των διαφόρων χωρών για ένα καθαρό περιβάλλον. 

e-book κοινό

Δημιουργία blog

Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου

Δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Co-operations

Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Α2,Β1,Β2,Γ4 του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, Αθήνα, Ελλάδα με τις χώρες  Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Τουρκία.

Μη κερδοσκοπικό οργανισμό WWF.

Συνήγορος του παιδιού


COOPERATING ACADEMICS

Bασιλική Δογάνη, Πανωραία Κοντονίκα

Objective Action

στόχος 10, στόχος 13, συνδιασμός στόχων 17

Initiative time

Οκτώβριος 2020 -Μάιος 2021

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation