Καλές πρακτικές

14ο Νηπιαγωγείο Χανίων


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

eTwinning "Μένουμε σπιτι...μαζί!"

eTwinning "Μένουμε σπιτι...μαζί!"
SUBMITTED FROM:

14ο Νηπιαγωγείο Χανίων


School Principal

Δέσποινα Παρταλά

Contact with School


Description

τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, λόγω της πανδημίας που ταλανίζει τη χώρα μας, δημιουργούνται ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες, με κυριότερη την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών και εκτός σχολικής τάξης για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία.

Με το έργο "Μένουμε σπίτι...μαζί", εκπαιδευτικοί και μαθητές όλης της χώρας επικοινωνούν και εκφράζονται, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν μαζί την κρίση που βιώνουν.


Results / Reactions

Τα σχολεία που συμμετείχαν, χωρισμένα σε 12 ομάδες όσα και τα σχολεία συντονιστές, επικοινωνούσαν μέσω ιστοσελίδων ή σελίδων του Facebook με τους μαθητές τους, στέλνοντας αποστολές και δημιουργώντας ψηφιακό υλικό με το υλικό που έστελναν πίσω οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό, το διάστημα του εγκλεισμού κύλησε δημιουργικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές, με την πολύτιμη βοήθεια των γονιών πάντα, και η ανταπόκριση που βρήκε το εγχείρημα μας ξεπέρασε πραγματικά κάθε προσδοκία.Co-operations

Πρόκειται για ένα συνεργατικό eTwinning έργο στο οποίο συμμετείχαν 225 σχολεία από όλη την Ελλάδα, με το δικό μας να ανήκει στην ομάδα των 12 σχολείων που ήταν υπεύθυνες για τη διαχείριση και τον συντονισμό των δράσεων


COOPERATING ACADEMICS

Παρταλά Δέσποινα, Ιφιγένεια Μπατζακίδου, Ζάγκαλη Αλεξάνδρα, Θεανώ Τζεγιαννάκη

SPREAD THE WORD METHODS

Η διάχυση του παραγόμενου υλικού πραγματοποιήθηκε από τις ιστοσελίδες των σχολείων ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο διέθετε κάθε νηπιαγωγείο που συμμετείχε. Το 14ο Νηπιαγωγείο Χανίων δημοσίευε τις δράσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα μας


Objective Action

Επικοινωνία με τους μαθητές μας το διάστημα που το σχολείο παρέμεινε κλειστό λόγω Covid-19

Target Audience

Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί

Initiative time

Μάρτιος-Μάιος 2020

Initiative Location

Χανιά/ Ελλάδα

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation