Σχέδια μαθήματος

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Etwinning "Think, Act, Inspire"

Etwinning "Think, Act, Inspire"
SUBMITTED FROM:

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου


School Principal

Μαριλένα Δανοχρήστου

Contact with School


Description

Φροντίζω για το περιβάλλον μου

Καθαρό περιβάλλον κάτω από το νερό

Το Logo μας

Φροντίζω για τον εαυτό μου

Ασφαλές διαδίκτυο

Ανταλλαγή καρτών


Results / Reactions

Επικοινωνία μεταξύ των χωρών

Κατανόηση του προβλήματος της μόλυνσης των πλαστικών

Ανταλλαγή καρτών

Συνεργασία

Δημιουργία Blog

Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου

Δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Co-operations

Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας , Πορτογαλίας, Ισπανίας, Μάλτας, Βουλγαρίας , Ιταλίας.

WWF μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Υπερασπιστές των θαλασσών, Μη κερδοσκοπικός οργανισμός


COOPERATING ACADEMICS

Bασιλική Δογάνη

Objective Action

Στόχος 14 Zωή στο νερό, 3 Καλή υγεία και ευημερία

Initiative time

Οκτώβριος 2020-Μάιος 2021

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation