Μαθητικές δημιουργίες

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

etwinning sea of wonders

etwinning sea of wonders
SUBMITTED FROM:

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου


School Principal

Μαριλένα Δανοχρήστου

Contact with School


Description

Σκοπός της δράσης είναι η διατήρηση καθαρών θαλασσσών και ακτών στα πλαίσια του ευρωπαίκού προγράμματος etwinning sea of wonders. 

Οι μαθητές καθάρισαν την ακτή και διερεύνησαν το πρόβλημα της μόλυνσης των θαλασσών. Διαπίστωσαν την αλλογιστη χρήση πλαστικών στις ελληνικές ακτές.

Παράλληλα δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες


Objective Action

ZΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation