Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

EU've got mail (Η Ε.Ε. έχει μήνυμα)- eTwinning

EUve got mail (Η Ε.Ε. έχει μήνυμα)- eTwinning
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων

Το Βοστάνειον 6/θέσιο Δ. Σ. Παμφίλων λειτουργεί από το 1928 σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό κτήριο με ενεργή παρουσία της σχολικής κοινότητας στην τοπική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει επίσης σε δράσεις και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (eTwinning , Erasmus+).


School Principal

Γεώργιος Παπατζιάμος

Contact with School


Description

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους 17 στόχους για να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν με τους ευρωπαίους μαθητές του προγράμματος και αντάλλαξαν ιδέες σχετικές με το θέμα που επέλεξε η κάθε διακρατική ομάδα (ειρήνη, κλιματική αλλαγή, προσφυγικό, υγιεινή διατροφή, εκπαίδευση,...).Έπειτα, οι μαθητές μας δημιούργησαν στο ψηφιακό εργαλείο postermywall αφίσες όπου συμπεριέλαβαν και τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τους ευρωπαίους μαθητές. Τέλος, όλες οι συνεργατικές αφίσες ενώθηκαν σε ένα βίντεο και σε ένα ebook.


Objective Action

Με αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία οι μαθητές θέλουν να ενώσουν τις φωνές τους με μαθητές από άλλες χώρες και να στείλουν στους ισχυρούς της Ευρώπης τα μηνύματα τους και τις προτάσεις τους για σημαντικά παγκόσμια θέματα.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation