Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Έχουμε όλοι ανάγκη από Ποιοτική Εκπαίδευση

Έχουμε όλοι ανάγκη από Ποιοτική Εκπαίδευση
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου είναι 7θέσιο και βρίσκεται σε μια ορεινή, ημιαστική, προβληματική περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Το Καρπενήσι είναι μια κωμόπολη 10.000 κατοίκων που δραστηριοποιείται με βάση το χειμερινό τουρισμό.


School Principal

Δημήτριος Αντωνίου

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης έκαναν κολάζ με φωτογραφίες από διάφορες δράσεις τους κατά τη φοίτησή τους στην τελευταία τάξη του δημοτικού.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation