Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Expect Respect

Expect Respect
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


School Principal

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Contact with School


Description

Ένα κουκλοθέατρο με στόχο τη διαφορετικότητα. Τα κείμενα είναι στα Αγγλικά και γράφτηκαν από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ε τάξης με την εποπτεία και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας κυρίας Πανταζή Άννας 


Objective Action

10

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation