Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Expect Respect

Expect Respect
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


School Principal

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Contact with School


Description

Ένα κουκλοθέατρο με στόχο τη διαφορετικότητα. Τα κείμενα είναι στα Αγγλικά και γράφτηκαν από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ε τάξης με την εποπτεία και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας κυρίας Πανταζή Άννας 


Objective Action

10

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation