Μαθητικές δημιουργίες

Anatolia High School


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Fanzines για την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης

Fanzines για την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης
SUBMITTED FROM:

Anatolia High School

Μη Κερδοσκοπικό Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα


School Principal

Στέλιος Αξαρλής-Ρόη Σταμάτη

Contact with School


Description

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημιούργησαν “fanzines” με τίτλο ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2030 τα οποία συγκεντρώθηκαν από την ActionAid και παρουσιάστηκαν στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης τον Απρίλιο.


Objective Action

Οι μαθητές μπήκαν σε μια διαδικασία αναστοχασμού για τη γύρω τους πραγματικότητα και οραματίστηκαν έναν πιο όμορφο κόσμο έχοντας ως στόχο να γίνουν υπερπασπιστές μιας ιδέας με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation