Σχέδια μαθήματος

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

Contact with School


Description

Καθώς το Νηπιαγωγείο μας είναι στο Πρωτοχώρι Κοζάνης, το οποίο είναι ένα χωριό με βαθιές Ποντιακές ρίζες, αποφασίσαμε με τα νήπια να αφιερώσουμε μια εβδομάδα ολόκληρη στη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μιλήσαμε και συζητήσαμε για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα παλιότερα. Τους εκτοπισμούς των Ελλινικών Πληθυσμών από τους Τούρκους και κατ' επέκταση, τη Γενοκτονία του. Τα νήπια συζήτησαν για την κατάσταση αυτή. Μίλησαν για δικαιοσύνη και παγκόσμια ειρήνη για όλον τον κόσμο. 


Results / Reactions

Φτιάξαμε τη γωνιά του Πόντου και την εκθέσαμε σε μία εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Co-operations

Συνεργαστήκαμε με τους γονείς των νηπίων μας και με τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Πρωτοχωρίου.


COOPERATING ACADEMICS

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

Objective Action

Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί δεσμοί Στόχος #16

Initiative time

Μια εβδομάδα.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation