Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ- ΛΑΡΙΣΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Φτιάχνουμε φωλιές για βρίσκουν σπίτι και φαγητό τα πουλάκια το Χειμώνα.

Φτιάχνουμε φωλιές για βρίσκουν σπίτι και φαγητό  τα πουλάκια  το Χειμώνα.
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ- ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ


School Principal

ΡΟΔΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Contact with School


Description

Αποφασίσαμε σύμφωνα με την περυσινή μας δράση όπου είχαμε φτιάξει ταΐστρες για τα πουλάκια το Χειμώνα, να συνεχίσουμε και φέτος με παρόμοια δράση φτιάχνοντας και συμπληρώνοντας τις περυσινές ταΐστρες-φωλιές που είχαν καταστραφεί. Τραγουδήσαμε ‘’το παγωμένο πουλάκι ‘’ του Χάρη Σακελλαρίου. Στη συνέχεια αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τα πουλάκια με το να φτιάξουμε φωλιές με ότι είχαμε στο  σχολείο μας. Ανατρέξαμε  στους κάδους της ανακύκλωσης και επιλέξαμε να κάνουμε φωλιές με κουτιά από γάλα. Τα βάψαμε τα διακοσμήσαμε με καπάκια από τους κάδους της ανακύκλωσης μας, βγήκαμε στην αυλή και τα κρεμάσαμε στο δέντρο με τις παλιές μας φωλιές.


Objective Action

Να ενδιαφέρονται για ζητήματα που υπάρχουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους και να υιοθετήσουν φιλικές συμπεριφορές Να κατανοήσουν τη σημασία της ανθρώπινης παρέμβασης στην επιβίωση των πουλιών και να προτείνουν λύσεις για την προστασία τους Να αντιληφθούν ότι με την προσωπική τους δράση συμβάλλουν στην προστασία των πουλιών στο άμεσο περιβάλλον τους και κατ’ επέκταση συμβάλλουν στην ισορροπία στη φύση. Να κατανοήσουν τις έννοιες ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, για να αφήνουμε στο περιβάλλον όσο γίνεται το μικρότερο δυνατό δικό μας αποτύπωμα.

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation