Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

The future of the cities

The future of the cities
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Στο σχολείο μας φοιτούν 240 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη, 3 Τμήματα για τη Ε΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.


School Principal

Δήμητρα Μίχα

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Ε τάξης στα πλαίσια του στόχου 11 για τις βιώσιμες πόλεις έφτιαξαν στο μάθημα των Αγγλικών ένα κουίζ με σκοπό την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέματα στις σύγχρονες πόλεις και την εξάσκηση σε σχετικό λεξιλόγιο.Μπορείτε να δείτε το κουίζ πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/19BFCYgm01HBFy5hgpwlvHX24duBPP9vR/view?usp=sharing (αφού ανοίξετε το σύνδεσμο, κάνετε λήψη του αρχείου)

 


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά θέματα στις σύγχρονες πόλεις

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation