Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

The future is green

The future is green
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Το 3ο γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο της Κρήτης το οποίο έχει περίπου 600 μαθητές, ηλικίας από 13 έως 15 ετών. Το σχολείο μας διαθέτει βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Κάθ


School Principal

Περιστέρη Μελπομένη

Contact with School


Description

Το σχέδιο μαθήματος σχετίζεται εννοιολογικά με την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη γενικότερη συζήτηση γύρω από το περιβάλλον. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των παιδιών στην τάξη, τη συμπλήρωση φυλλαδίων εργασίας, τη διενέργεια έρευνας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη και τέλος, με την επικοινωνία των αποτελεσμάτων. Για τη διεξαγωγή του μαθήματος αξιοποιήθηκαν η διαθεματική προσέγγιση, η μέθοδος project και η συνεργατική μάθηση. 


Results / Reactions

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στην κλιματική αλλαγή, ενημερώθηκαν για σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και πρότειναν τρόπους δράσης για την αντιμετώπιση τους. Επίσης, ανέπτυξαν κριτική ικανότητα, δεξιότητες συνεργασίας και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά.COOPERATING ACADEMICS

Λυκογιαννάκη Στυλιανή

Objective Action

Βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κλιματική αλλαγή και η παρακίνηση τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προβούν σε δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation