Μαθητικές δημιουργίες

11o Νηπιαγωγείο Χανίων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Φωτογραφία για τη συνεργασία, αγάπη, φιλία και προσφορά

Φωτογραφία για τη συνεργασία, αγάπη, φιλία και προσφορά
SUBMITTED FROM:

11o Νηπιαγωγείο Χανίων

Νηπιαγωγείο Χανίων


School Principal

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ

Contact with School


Description

H φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε από άλλο συμμαθητή των παιδιών, δείχνοντας τη συνεργασία, αγάπη, φιλία και προσφορά. Η χρονική στιγμή είναι μόλις έχουν φυτέψει κι απολαμβάνουν το λαχανόκηπό τους.
ΣΤΟΧΟΣ 4: Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.


Objective Action


PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation