Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Φωτογραφία για την ποιοτική εκπαίδευση

Φωτογραφία για την ποιοτική εκπαίδευση
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Αντώνης Μπουκουβάλας

Contact with School


Description

Φωτογραφία στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού.

Εκπαίδευση εκτός σχολείου πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ποιοτική εκπαίδευση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation