Καλές πρακτικές

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον του Ν. Σερρών

Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον του Ν. Σερρών
SUBMITTED FROM:

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Σταματία Τσεκιτσίδου

Contact with School


Description

Ενημέρωση από το φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης,
παρακολούθηση βίντεο, ανάγνωση παραμυθιών με θέμα την λίμνη Κερκίνη, συγκέντρωση υλικού και παρουσίασή του στις τάξεις για την χλωρίδα και την πανίδα της λίμνης, συγγραφή θεατρικού έργου με θέμα τη λίμνη Κερκίνη, κατασκευές με θέμα την Κερκίνη και χορογραφία με το ίδιο θέμα. Κατά την επίσκεψή μας στη λίμνη της Κερκίνης , θα ακολουθήσει καθαρισμός της όχθης.
Στο πρόγραμμα του Β1 τμήματος σε συνεργασία με, την Unesco στο θέμα « Κλιματικές αλλάγες και πουλιά της λίμνης Κερκίνης, επιδιώχθηκε η ευαισθητοποίηση των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν στάσεις που θα μετριάσουν στο μέλλον τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από δράσεις που εστίαζαν στη γνωριμία με το περιβάλλον του τόπου μας, του υδροβιόπτοπου της λίμνης Κερκίνης και των πουλιών που διαβιούν σε αυτή, ερευνήσαμε το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών και το πώς αυτό επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Το κάθε παιδί υιοθέτησε από ένα είδος πουλιού, συγκέντρωσε πληροφορίες με σκοπό την δημιουργία ταυτότητας των πουλιών. Κατασκευάσαμε ταϊστρες και ταϊσαμε τα πουλιά στο περιβάλλον τους.
Ακολουθήσαμε τη σταγονίτσα στον κύκλο του νερού και αναφερθήκαμε στην αναγκαιότητα του καθαρού νερού. Αναφέραμε τις πηγές μόλυνσης του νερού, οι οποίες συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.
Με σλόγκαν «Μετακινούμε μόνο με ποδήλατο στην πόλη», δημιουργήσαμε στάσεις οι οποίες περιορίζουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Τραγουδήσαμε την Ποδηλάτησα του Οδυσσέα Ελύτη, ταξιδέψαμε στο χώρο της φαντασίας και δημιουργήσαμε τη παλέτα συναισθημάτων.
Στο υποθέμα «Ο Στρυμόνας μέσα στο χρόνο», οι μαθητές της Ε΄τάξης που υλοποίησαν το πρόγραμμα, εκτός από τη γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του Νομού μας, γνώρισαν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερχείλιση του ποταμού, καθώς και τις ενέργειες των φορέων αλλά και της πολιτείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υπερχείλισης. Αναζητήθηκαν ακόμη από τους μαθητές οι διακρατικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τη γειτονική μας χώρα τη Βουλγαρία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα που δημιουργεί ο κοινός μας ποταμός.


Results / Reactions

Γνωστικά

Πληροφορίες για τη λίμνη, το Στρυμόνα  και τη χλωρίδα και τη πανίδα της περιοχής, καθώς και για τα απειλούμενα είδη.

Συναισθηματικά.

Ευαισθητοποίηση για τον ευρύτερο  χώρο που διαβιούμε και την ανάγκη προστασίας του.

Στάσεις.

Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της διατήρησης  του υγιούς  περιβάλλοντος.Co-operations

Φορέας διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης


COOPERATING ACADEMICS

Τσαλή Μαγδαληνή, Πετρίδου Ζωίτσα, Τερζή Αγγελική, Ματσικοπούλου Σπυριδούλα, Δανατζή Κων/να, Καρακάση Ελένη, Σκυλίτσης Αθανάσιος, Αδάμου Θεοδώρα, Σκαθαρούδης Σταμάτης, Γιαξής Σταύρος, Κομητούδη Ευθαλεία , Λατίνης Ανδρέας

SPREAD THE WORD METHODS

Δημοσίευση στον τοπικό τύπο της δράσης του σχολείου. Καθαρισμός της όχθης της λίμνης.


Objective Action


Target Audience

Μαθητές, Γονείς, Τοπική Κοινωνία

Initiative time

Διαρκής χαρακτήρας

Initiative Location

Μέρος της δράσης υλοποιήθηκε εκτός σχολείου, στο Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης και στις όχθες της Λίμνης.

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation